Velkommen!
Registrer deg som ny bruker
Bruk minimum åtte tegn, gjerne med blanding av bokstaver og tall
Ordredetaljer
Digital privat helår
Digital privat helår

Informasjonskapsler/Cookies

Når du bruker våre tjenester lagres informasjonskapsler (“cookies”) og annen data lokalt på din enhet. Dette er filer som lagres i din nettleser og som kan leses av våre tjenester. Informasjonskapsler og annen lokal lagring brukes for å huske innstillinger og tilpasninger du har gjort i tjenesten, samt for å gi deg relevant informasjon når du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler brukes også for å måle trafikken på våre nettsider.

Lukk

Abonnemeantaeavttut

Abonnemeantaeavttut Komplett

Abonnemeanttain beassá geahččat buot sisdoalu digitálalaččat (PC, mobiila ja dihtordulbboš) E-aviissain ja mediaviesu Pluss-buktaga. Dasa lassin buktojuvvo báberveršuvdna registrerejuvvon čujuhussii almmuhanbeivviid. Sáhtát sirdit abonnemeantta ođđa fásta čujuhussii dahje luopmočujuhussii. Muhtun sáddemiid ovddas gaskaboddosaš čujuhusaide sáhttá šaddat máksit lasi porto. Gaskaboddosaš bisseheapmi ii krediterejuvvo. Jus aviisa ii boađe, de ii leat aviissa buhttenovddasvástádus eanet go dat submi maid leat máksán dan áigodaga ovddas go aviisa ii leat boahtán.

Abonnemeantaeavttut Digitála

Abonnemeanttain beassá geahččat buot sisdoalu digitálalaččat (PC, mobiila ja dihtordulbboš) E-aviissain ja Ávvira Pluss-buktaga.

Abonnemeantaeavttut Bearašabonnemeanta

Sáhtát juogadit iežat abonnemeantta golmmain bearašlahtuin geat orrot seamma viesus go don. Juohke geavaheaddjis ferte leat sierra persovnnalaš sisačáliheapmi. Boasttugeavaheami dihte sáhttet okta dahje eanet geavaheaddjit massit beassama.

Oppalaš eavttut

Abonnemeanta máksojuvvo ovdagihtii ja bistá dassážii go celkojuvvo eret. Go cealká eret, de bistá olggos dan áigodaga man ovddas lea máksán, muhto ii ođastuvvo šat. Kampánjadiŋgoma oktavuođas rievdaduvvo abonnemeanta dábálaš abonnemeantan go kampánjaáigodat nohká.

Abonnemeantta sáhttá cealkit eret vaikko goas, muhto eretcealkima maid sádde e-boastta bokte ferte sáddet unnimusat guokte doaibmabeaivvi ovdal ođasmahttindáhtona. Min Side-siiddu ja telefovnna bokte sáhttá celkit eret gitta ođasteami rádjái.

Digitála veršuvnnaide beassan/digitála beassamat leat čadnojuvvon du persovnnalaš abonnementii. Digitála hámiid maŋŋonemiid ja doaibmanváttisvuođaid ovddas ii oaččo buhtadusa. Ii leat lohpi juogadit abonnemeantta ii ge beassansáni earáiguin earret go bearašabonnemeantta juogadeami bokte.

Abonneanttat fertejit sihkkarastit ahte aviissas čađaáiggi leat rievttes oktavuođadieđut.

Jus it leat máksán abonnemeantta ovddas govttolaš áigái máksináigemeari maŋŋel, de ii sáddejuvvo dutnje aviisa ja/dahje digitála beassan bissehuvvo ja dutnje sáddejuvvo rehket supmi ovddas mii ii leat mákson.

Báberrehkega ovddas boahtá vel rehketdivat. Rehketdivat jávká go máksá AvtaleGiroin/eFakturain/koarttain.

Ođasreive lea oassi abonnemeanttas, ja dat sáddejuvvo e-boastta, sms, push-dieđuid dahje Ávvira iežas kanálaid bokte.

Gustovaš abonnemeantabuktagiid ja hattiid gávnnat mediaviesu neahttasiidduin. Ođđa hattit ja buvttarievdadeamit almmuhuvvojit mediaviesu neahttasiidduin. Aviissa doalaha maid rievtti ahte vaikko goas rievdadit hatti manni abonnemeanttas. Jus du manni abonnemeanta bistá dakkár áigodagas mas lea silke ođđa ja boares haddi, de dat lea spesifiserejuvvon du rehkegis.

Visot almmuhuvvon hattit gusket sáddemiidda Norgga siste ja dain leat lassedivatmávssut mielde. Norgga olggobeallai leat sierra eavttut.

Máŋgen: Buot artihkkalat, govat, grafihkat ja nu ain leat čájeheami/lohkama váras. Eará geavaheapmi ja ovdanbuktin go persovnnalaš geavaheapmi gáibida čálalaš šiehtadusa aviissain. Doaimmat eai oaččo čálihit ávdnasiid doaimma bargiide eai ge kommersiála geavaheapmái. Čujuhuvvo vuoigatvuođaláhkii.

Eavttut go oastá abonnemeantta digitála lávddiin

Min neahttagávppis lea 18-jagi ahkemearri gávppašit. Gávppi sáhttá gáhtat 14 beaivvi siste. Váldde oktavuođa aviissa kunddarbálvalusain jus leat jearaldagat gávppi gáhtama birra. Gáhtanáigelága mielde ii leat gáhtanriekti digitála bálvalusaid oastimis dan rájes go mieleavttus váldá bálvalusa atnui.

Abonementsvilkår

Abonnementsvilkår Komplett

Abonnementet gir tilgang til alt innhold digitalt (PC, mobil og nettbrett) med E-avis og mediehusets Pluss-produkt. I tillegg leveres papirutgaven til registrert adresse på utgivelsesdager. Du kan flytte abonnementet til ny fast adresse eller til ferieadresse. Enkelte leveringer til midlertidig adresse kan medføre økt porto. Midlertidig stopp godskrives ikke. Dersom avisleveringen skulle utebli, vil avisens erstatningsansvar begrense seg oppad til det beløp du har betalt for den periode avisleveringen har uteblitt.

Abonnementsvilkår Digital

Abonnementet gir tilgang til alt innhold digitalt (PC, mobil og nettbrett) med E-avis og Ávvirs Pluss-produkt.

Abonnementsvilkår Familieabonnement

Du kan dele ditt abonnement med tre familiemedlemmer som bor i samme husstand som deg. Alle brukerne må ha egen personlig innlogging. Misbruk kan medføre at tilgangen opphører for en eller flere brukere

Generelle vilkår

Et abonnement forskuddsbetales og løper til det sies opp. Ved oppsigelse løper det ut perioden du har betalt for, men blir ikke fornyet. Ved kampanjekjøp blir abonnementet endret til et ordinært abonnement når kampanjeperioden utløper.

Abonnementet kan sies opp når som helst, men oppsigelse per epost må sendes to virkedager før eventuell fornyelsesdato. Oppsigelse på Min Side og per telefon kan skje helt frem til fornyelse.

Tilgangen til digitale utgaver/tilganger er knyttet til ditt personlige abonnement. Forsinkelser eller nedetid på digitale utgaver og tjenester godskrives ikke. Det er ikke tillatt å dele abonnementet eller gi bort passordet til noen andre utover deling via familieabonnement.

Abonnenter må sørge for at avisen til enhver tid har riktig kontaktinformasjon.

Hvis du ikke har betalt abonnementet innen rimelig tid etter forfall, blir avisleveringen og/eller digital tilgang stoppet og du faktureres for utestående beløp.

Fakturagebyr kommer i tillegg ved papirfaktura. Fakturagebyret bortfaller ved AvtaleGiro/eFaktura/kortbetaling.

Nyhetsbrev inngår som en del av abonnementet, og blir kommunisert via e-post, sms, push-varsler eller Ávvirs egne kanaler.

Gjeldende abonnementsprodukter og priser finner du på mediehusets nettsider. Nye priser og produktendringer kunngjøres på mediehusets nettsider. Avisen forbeholder seg retten til når som helst å endre prisen på det løpende abonnementet. Om ditt løpende abonnement strekker seg over en periode med ny og gammel pris vil dette være spesifisert på din faktura.
Alle oppgitt priser gjelder levering i Norge inklusiv merverdiavgift. Utenfor Norge gjelder særskilte vilkår.

Kopiering: Alle artikler, fotografier, grafikk med mer stilles til rådighet for visning/lesning. Bruk og fremstilling utover personlig bruk krever skriftlig avtale med avisen. Virksomheter må ikke skrive ut materiale til bruk for virksomhetens ansatte eller til kommersielt bruk for øvrig. Det henvises til opphavsrettsloven.

Vilkår ved kjøp av abonnement på digitale flater

Det er 18-års aldersgrense for kjøp fra vår nettbutikk.
Kjøpet kan heves innen 14 dager. Ta kontakt med avisen sin kundeservice ved spørsmål om heving av kjøp. I henhold til angrerettloven går angreretten tapt på kjøp av digitale tjenester i det man med samtykke tar i bruk tjenesten.
Lukk