Velkommen!
Registrer deg som ny bruker
Bruk minimum åtte tegn, gjerne med blanding av bokstaver og tall
Ordre detaljer
Komplett privat 1 mnd
Komplett privat 1 mnd

Informasjonskapsler/Cookies

Når du bruker våre tjenester lagres informasjonskapsler (“cookies”) og annen data lokalt på din enhet. Dette er filer som lagres i din nettleser og som kan leses av våre tjenester. Informasjonskapsler og annen lokal lagring brukes for å huske innstillinger og tilpasninger du har gjort i tjenesten, samt for å gi deg relevant informasjon når du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler brukes også for å måle trafikken på våre nettsider.

Lukk

Betingelser for abonnement

Abonnement på Avvir gir deg mulighet til å lese vårt innhold i papiravisen og digitalt via datamaskin,
mobiltelefon og nettbrett for deg og din husstand. Det gir også tilgang til e-avis (papiravisen
elektronisk).

Papiravis leveres tirsdag, torsdag og lørdag, mens digital tilgang alltid er tilgjengelig.

Det er mulig å stanse forsendelsen av papiravisen og kun benytte de digitale tjenestene.

Abonnementet selges av Avvir, Sami Aviisa As. Org nummer 968 024 280.

Abonnementet er bindende til det sies opp av kunden. Dersom betaling ikke foreligger innen
forfallsdato, vil abonnementet bli stoppet og faktura for eventuell ubetalt periode vil bli sendt.

Abonnementet skal forskuddsbetales og faktura for neste periode varsles i god tid før forfallsdato.
Ved betaling med ordinær papirfaktura påløper fakturagebyr.

Avtale om AvtaleGiro gjøres via din bankforbindelse. Skjema for inngåelse av AvtaleGiro-avtale
mottas normalt sammen med papirfakturaen.

Alle oppgitt priser gjelder levering i Norge inklusiv merverdiavgift. Utenfor Norge gjelder særskilte
vilkår. Ved prisendring vil den nye prisen gjøres gjeldende fra tidspunkt for neste betalingsperiode.

Korte stopp gir ikke fradrag i abonnementsprisen. Det kan ikke bestilles stopp for abonnement i
bindingstidstiden.

Etter angrefristloven kan abonnenten gå fra avtalen uten å oppgi grunn innen 14 dager etter første
leveranse. Ved bruk av angreretten må du gi melding til kundeservice innen angrefristen. Du finner
kontaktinformasjon i bunnen av disse vilkårene.

Om avisen uteblir på grunn av streik, lockout eller andre leveringsproblemer, vil vårt
erstatningsansvar begrense seg oppad til det abonnenten har betalt for tilsvarende tidsrom.
Reklamasjon på feil, mangler og forsinkelser ved abonnementstjenesten må gjøres til Kundeservice
snarest mulig. Forsinket avis vil normalt ikke gi erstatning. Har du tilgang til avisen digitalt erstattes
ikke uteblitt papiravis ved eventuelle leveringsproblemer.

Kontakt Avvir:
Telefon, 934 40 700. E-post, abonnement@avvir.no.

Sist oppdatert juni 2022


Abonnemeantaeavttut

Ávvira abonnemeanta addá dutnje ja du bearrašii vejolašvuođa lohkat sihke báber- ja digitálaaviissa
dihtormašiinnas,mobiltelefovnnas ja neahttabreahtas. De beasat maid e-aviisii (báberaviisa
elektrovnnalaččat).
Báberaviisa lea gávdnamis maŋŋebárgga, duorastaga ja lávvordaga, ja digitála lea álo gávdnamis.
Lea vejolaš bissehit báberaviissa boahtimis ja dušše geavahit digitála bálvalusaid.
Abonnemeantta vuovdá Ávvir, Sámi Aviisa As, org. Nummar 968 024 280.
Abonnemeanta lea čadnon dassážii go abonneanta cealká dan eret. Jus máksu ii joavdda máksináigái,
de bissehuvvoabonnemeanta ja rehket mávssekeahtes áigodaga ovddas sáddejuvvo.
Abonnemeantta galgá ovdagihtii máksit ja boahtte áigodaga rehket dieđihuvvo buori áiggis
ovdal máksináiggi. Jus máksá dábálaš báberrehkega, de boahtá rehketdivat vel lassin.

AvtaleGiro šiehtadus dahkko du báŋkooktavuođain. Skovvi ráhkadit AvtaleGiro-šiehtadusa boahtá
dábálaččatbáberrehkega mielde.

Buot dieđihuvvon hattit gustojit Norggas oktan lassiárvodivadiin. Olggobealde Norgga
ustojit sierra eavttut.Hadderievdadeamis gusto ođđa haddi boahtte máksináigodaga rájes.
Oanehis bisseheamis ii gessojuvvo abonnemeantahattis. Ii sáhte bissehit abonnemeantta
čadnonáiggis.

Gáhtanáigelága vuođul sáhttá abonneanta hilgut šiehtadusa almma muitaleames ákka 14 beaivvi
maŋŋel vuosttašsáddema. Jus geavahat gáhtanrievtti, de fertet dieđihit min kunddarbálvalussii ovdal
gáhtanáigemeari. Gavnnat oktavuođadieđuid dáid eavttuid vuolábealde.

Jus aviisa ii boađe streaikka, lockout dahje eará sáddenváttisvuođaid geažil, de lea min
buhtadanovddasvástádusráddjejuvvon dušše dasa man abonneanta lea máksán vástideaddji
áigodahkii. Jus dus lea reklamašuvdna jus leat boasttuvuođat, váilevašvuođat ja maŋŋoneamit
abonnemeantafálaldagas,de fertet jođeneamos lági mielde váldit oktavuođa Kunddarbálvalusain.
Maŋŋonan aviissa dihte ii oaččo dábálaččat buhtadusa. Jus dus lea digitálaaviisa, de ii buhtaduvvo
jávkan báberaviisavejolaš sáddenváttisvuođaid dihte.

Váldde oktavuođa Ávviriin: Telefovdna 934 40 700, E-boasta abonnement@avvir.no.

Maŋemus ođasmahtton 2022 geassemánus

Lukk